Ο Ταλαντουχος

«Ο Ταλαντούχος»

Ορείχαλκος, σίδερο
67cm x 47cm x 21cm
2007