ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Η Αγγελικά είναι μέλος των καλλιτεχνικών συλλόγων:
Έλλήνων Γλυπτών
Ελληνική Εταιρία Τεχνών (ΕΕΤΕ)
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
Ανθρωπολογική Εταιρία Ελλάδος (Γλύπτρια)
Φίλοι της Ακρόπολης (EFA)
Καλλιτεχνικός Όμιλος Ευρωπαϊων Μεσογείων (EMAA)
Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος
Διεθνής Οργανισμός Ήλιδων