Κωπηλασια

«Κωπηλασία»

Χυτός ορείχαλκος, μπρούτζος,
ανοξείδωτος χάλυβας
90 x 30 x 10cm
2003