Αρθρωτo

«Αρθρωτό»

Ορείχαλκος
10cm x 9cm
1980s
Το γλυπτό αποτελείται από τρία ξεχωριστά κομμάτια που αλλάζουν στάση. Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε ο παρατηρητής να γίνει δημιουργός.