Γενεση Ι

«Γένεση Ι»

Ξύλο, μέταλο, γυαλί, μάρμαρο
64cm x 64cm x 64cm
1993
(private collection)