Ελευθερια

“Ελευθερία”

Χυτός ορείχαλκος
80cm x 54cm x 35cm
2009