Ελευθερια

‘Ελευθερία’

Ορείχαλκος, μάρμαρο
380cm x 155cm x 155cm
2009
Κεντρική πλατεία, Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική.