Προσπαθεια

«Προσπάθεια»‘

«Προσπάθεια»
51 x 30 x 5cm
1985
(private collection)