Τοπιο

«Τοπίο»

Ξύλο, μέταλο
60cm x 60cm
1990s
(private collection)