Η Αρπαγή της  Ευρώπης

Συγγράφει μαζί με τον Γιώργο Σιδερή ,αρχιτέκτονα  για τα Κωακά (ετήσιος τόμος για τα πολιτιστικά δρώμενα της  Κω, έκδοση 2011) το κείμενο με θέμα ‘Η Αρπαγή της  Ευρώπης’ ,εκφραστικές τάσεις στην εικαστική ερμηνεία του Μύθου όπως και το κείμενο με τίτλο ‘Γλυπτική στο Δημόσιο Χώρο’