Ξενοδοχείο Ανδρόνης

Εκτίθεται καινούρια της δουλειά στο ξενοδοχείο Ανδρόνης στην Οία