Λόγια φτερωτά

«Λόγια φτερωτά»

χυτός μπρούτζος, χρώμα
185cm x 120cm x 106cm
2016