Υδωρ

‘Ύδωρ’

Ξύλο, αλουμίνιο, χρώματα ανιλίνης
172cm x 32cm x 32cm
1996
(private collection)