Συμβολα

«Σύμβολα»

Ξύλο, πέτρα
102cm x 60cm x20cm
1991
(private collection)