Ερως

«Έρως»

Ξύλο, μέταλλο, μελάνι
60cm x 50cm x 10cm
1996